Tuyển sinh văn bằng 2 Tiếng Anh chính quy!

 

 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Văn bằng 2 Tiếng Anh hệ chính quy của Viện Đại Học Mở hà Nội

Để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảng viên,  Trường  Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Viện Đại Học Mở Hà Nội tuyển sinh lớp Văn bằng 2 Tiếng Anh hệ chính quy, nội dung cụ thể như sau:

 

1.       Đối tượng tuyển sinh: Đã có bằng tốt nghiệp đại học.

2.        Các môn thi tuyển

-   Môn 1: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác –Lênin

-   Môn 2: Tiếng Anh

3.       Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh: đến hết ngày 20/8/2016

4.       Dự kiến thời gian thi tuyển: Ngày 27 +28 tháng 8 năm 2016

5.       Thời gian đào tạo: 5 học kỳ

6.       Lệ phí thi tuyển:

- Lệ phí thi tuyển sinh: 35.000đ/môn thi

- Hồ sơ: 50.000đ/01 bộ

7. Địa điểm phát hành và thu hồ sơ:

P106, 107 Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật Thương mại - Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Địa chỉ:193 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

Điện thoại: 04. 36446778; di động 098.360.3465(Cô Minh)

Xem chi tiết tại đây:TS Văn bằng 2 Tiếng Anh.pdf

Số lượt xem bài viết: 412, Ngày cập nhật cuối cùng: 3/9/2017

Video